ВАЛСАГЛИФ

търговско наименование ВАЛСАГЛИФ
тип хербицид
Активни вещества глифозат 360 г/л
производител Стоктон Кемикъл
Категория на употреба непрофесионална

Регистрации на препарата ВАЛСАГЛИФ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Лозажитни и широколистни плевели600 мл/дка

Внася се в активна вегетация на плевелите (20-30 см височина)
Прилага се с 10-20 л/дка работен разтвор.

30 дни