НЕМАТОРИН Г

Търговско наименование НЕМАТОРИН Г
Тип инсектицид
Активни вещества Фостинзат 100 г/кг
Производител ИСК
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на НЕМАТОРИН Г за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Картофи Телени червеи 2000 г/дка 120 дни
Картофи Картофена цистообразуваща нематода 1500 г/дка 120 дни
Домати Галообразуващи нематоди 3000 г/дка
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.