АМПЛИГО 150 ЗК

Търговско наименование АМПЛИГО 150 ЗК
Тип инсектицид
Активни вещества Ламбда - цихалотрин 50 г/л
Хлорантранилипрол 100 г/л
Производител Синджента
Категория на употреба втора професионална

SPe8-Опасен за пчелите.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на АМПЛИГО 150 ЗК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Картофи Картофен молец 25 мл/дка

Внася се във фаза до BBCH 60 (до първи отворен цвят)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 30 – 80 л/дка
14 дни
Домати Зелена прасковена листна въшка 20 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 51-61 (първо съцветие изправена пъпка-първо съцветие: първи разцъфнал цвят) или BBCH 71-89 (първа китка: първи плод с типичен размер-пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка
3 дни
Домати Черна бобова листна въшка 20 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 51-61 (първо съцветие изправена пъпка-първо съцветие: първи разцъфнал цвят) или BBCH 71-89 (първа китка: първи плод с типичен размер-пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка
3 дни
Домати Зеленоивичеста листна въшка 20 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 51-61 (първо съцветие изправена пъпка-първо съцветие: първи разцъфнал цвят) или BBCH 71-89 (първа китка: първи плод с типичен размер-пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка
3 дни
Домати Нощенки 20 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 51-61 (първо съцветие изправена пъпка-първо съцветие: първи разцъфнал цвят) или BBCH 71-89 (първа китка: първи плод с типичен размер-пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка
3 дни
Домати Памукова листна въшка 20 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 51-61 (първо съцветие изправена пъпка-първо съцветие: първи разцъфнал цвят) или BBCH 71-89 (първа китка: първи плод с типичен размер-пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 7
 • Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка
3 дни
Царевица Западен коренов царевичен червей 30 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 14-79 (разтваряне на 4-ти лист-почти всички зърна са достигнали окончателния си размер) При яйцеснасяне до начало на излюпване на неприятеля

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20 – 60 л/дка
14 дни
Царевица Памукова нощенка 30 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 14-79 (разтваряне на 4-ти лист-почти всички зърна са достигнали окончателния си размер) При яйцеснасяне до начало на излюпване на неприятеля

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20 – 60 л/дка
14 дни
Царевица Средиземноморски царевичен стъблопробивач 30 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 14-79 (разтваряне на 4-ти лист-почти всички зърна са достигнали окончателния си размер) При яйцеснасяне до начало на излюпване на неприятеля

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20 – 60 л/дка
14 дни
Царевица Западен коренов царевичен червей 30 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 34-77 Поява (на четвърти възел - съдържание на 60% сухо млекоподобно вещество в зърната от средната част на кочана) При яйцеснасяне до начало на излюпване на неприятеля

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20 – 60 л/дка
14 дни
Царевица Памукова нощенка 30 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 34-77 Поява (на четвърти възел - съдържание на 60% сухо млекоподобно вещество в зърната от средната част на кочана) При яйцеснасяне до начало на излюпване на неприятеля

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20 – 60 л/дка
14 дни
Царевица Средиземноморски царевичен стъблопробивач 30 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 34-77 Поява (на четвърти възел - съдържание на 60% сухо млекоподобно вещество в зърната от средната част на кочана) При яйцеснасяне до начало на излюпване на неприятеля

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20 – 60 л/дка
14 дни
Царевица Царевичен стъблопробивач 30 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 34-77 Поява (на четвърти възел - съдържание на 60% сухо млекоподобно вещество в зърната от средната част на кочана) При яйцеснасяне до начало на излюпване на неприятеля

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20 – 60 л/дка
14 дни
Царевица Царевичен стъблопробивач 30 мл/дка

внася се във фаза ВВСН 14-79 (Разтваряне на четвърти лист – Почти всички зърна са достигнали окончателният си размер) При яйцеснасяне до начало на излюпване на неприятеля

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20 – 60 л/дка
14 дни
Артишок Египетска памукова нощенка 20 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 12-49 (разтворен втори същински лист - достигната 90% от листната маса на растението)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка
3 дни
Артишок Малка полска нощенка 20 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 12-49 (разтворен втори същински лист - достигната 90% от листната маса на растението)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка
3 дни
Артишок Сребристо точкова нощенка 20 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 12-49 (разтворен втори същински лист - достигната 90% от листната маса на растението)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка
3 дни
Артишок Листни въшки 20 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 12-49 (разтворен втори същински лист - достигната 90% от листната маса на растението)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка
3 дни
Артишок Памукова нощенка 20 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 12-49 (разтворен втори същински лист - достигната 90% от листната маса на растението)

 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс – 20 – 100 л/дка
3 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.