СОНИДО 400 ФС

Търговско наименование СОНИДО 400 ФС
Тип инсектицид
Активни вещества Тиаклоприд 400 г/л
Производител Bayer
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на СОНИДО 400 ФС за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Царевица Западен коренов царевичен червей 125 мл/сеитбена единица

Доза - 125мл/50 000 семена

Царевица Телени червеи 125 мл/сеитбена единица

Доза - 125мл/50 000 семена

Царевица Шведска муха 125 мл/сеитбена единица

Доза - 125мл/50 000 семена

Царевица Житна муха 125 мл/сеитбена единица

муха по кълновете на царевицата

Доза - 125мл/50 000 семена

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.