Хлорантранилипрол

Препарати съдържащи само Хлорантранилипрол

Препарати съдържащи Хлорантранилипрол и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Хлорантранилипрол и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Бадем Прасковен клонков молец КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Броколи Рапична пеперуда АЛТАКОР 35 ВГ
Бяла зелева пеперуда АЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Зелев молец АЛТАКОР 35 ВГ
Зелева нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Диня Гамозначна нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Царевичен стъблопробивач АЛТАКОР 35 ВГ
Домати Гамозначна нощенка АЛТАКОР 35 ВГ КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Доматен миниращ молец АЛТАКОР 35 ВГ КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Египетска памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Колорадски бръмбар АЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенка АЛТАКОР 35 ВГ КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Зеле Рапична пеперуда АЛТАКОР 35 ВГ
Бяла зелева пеперуда АЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Зелев молец АЛТАКОР 35 ВГ
Зелева нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Зелен фасул Гамозначна нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Царевичен стъблопробивач АЛТАКОР 35 ВГ
Кайсия Източен плодов червей КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Петнистокрила дрозофила КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Прасковен клонков молец КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Картофи Картофен молец КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Колорадски бръмбар КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Карфиол Рапична пеперуда АЛТАКОР 35 ВГ
Бяла зелева пеперуда АЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Зелев молец АЛТАКОР 35 ВГ
Зелева нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Краставици Гамозначна нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Царевичен стъблопробивач АЛТАКОР 35 ВГ
Круша Източен плодов червей КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Листозавивачки КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Листоминиращи молци КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Петнистокрила дрозофила КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Ябълков плодов червей КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Лешник Лешников хоботник КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Лоза Гроздови молци КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Малка лозова листозавивачка КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Петнистокрила дрозофила КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Маруля Гамозначна нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Морков Гамозначна нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Морковена муха АЛТАКОР 35 ВГ
Памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Орех Ябълков плодов червей КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Патладжан Гамозначна нощенка АЛТАКОР 35 ВГ КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Доматен миниращ молец АЛТАКОР 35 ВГ КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Египетска памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Колорадски бръмбар АЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенка АЛТАКОР 35 ВГ КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Подправки Гамозначна нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Праскова Източен плодов червей КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Петнистокрила дрозофила КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Прасковен клонков молец КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Пъпеш Гамозначна нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Царевичен стъблопробивач АЛТАКОР 35 ВГ
Репичка Гамозначна нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Морковена муха АЛТАКОР 35 ВГ
Памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Савойско зеле Рапична пеперуда АЛТАКОР 35 ВГ
Бяла зелева пеперуда АЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Зелев молец АЛТАКОР 35 ВГ
Зелева нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Слива Малка зимна педомерка КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Петнистокрила дрозофила КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Сливов плодов червей КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Спанак Гамозначна нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Тиква Гамозначна нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Царевичен стъблопробивач АЛТАКОР 35 ВГ
Царевица Нощенки КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Царевичен стъблопробивач КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Ябълка Източен плодов червей КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Листозавивачки КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Листоминиращи молци КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Петнистокрила дрозофила КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК
Ябълков плодов червей КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ ШЕНЗИ 200 СК