Хлорантранилипрол

Препарати съдържащи само Хлорантранилипрол

Препарати съдържащи Хлорантранилипрол и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Хлорантранилипрол и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Бадем Прасковен клонков молец КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Броколи Рапична пеперуда АЛТАКОР 35 ВГ
Бяла зелева пеперуда АЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Зелев молец АЛТАКОР 35 ВГ
Зелева нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Диня Гамозначна нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Царевичен стъблопробивач АЛТАКОР 35 ВГ
Домати Гамозначна нощенка АЛТАКОР 35 ВГ КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Доматен миниращ молец АЛТАКОР 35 ВГ КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Египетска памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Колорадски бръмбар АЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенка АЛТАКОР 35 ВГ КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Зеле Рапична пеперуда АЛТАКОР 35 ВГ
Бяла зелева пеперуда АЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Зелев молец АЛТАКОР 35 ВГ
Зелева нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Зелен фасул Гамозначна нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Царевичен стъблопробивач АЛТАКОР 35 ВГ
Кайсия Източен плодов червей КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Петнистокрила дрозофила КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Прасковен клонков молец КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Картофи Картофен молец КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Колорадски бръмбар КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Карфиол Рапична пеперуда АЛТАКОР 35 ВГ
Бяла зелева пеперуда АЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Зелев молец АЛТАКОР 35 ВГ
Зелева нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Краставици Гамозначна нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Царевичен стъблопробивач АЛТАКОР 35 ВГ
Круша Източен плодов червей КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Листозавивачки КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Листоминиращи молци КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Петнистокрила дрозофила КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Ябълков плодов червей КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Лешник Лешников хоботник КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Лоза Гроздови молци КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Малка лозова листозавивачка КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Петнистокрила дрозофила КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Маруля Гамозначна нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Морков Гамозначна нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Морковена муха АЛТАКОР 35 ВГ
Памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Орех Ябълков плодов червей КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Патладжан Гамозначна нощенка АЛТАКОР 35 ВГ КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Доматен миниращ молец АЛТАКОР 35 ВГ КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Египетска памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Колорадски бръмбар АЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенка АЛТАКОР 35 ВГ КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Подправки Гамозначна нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Праскова Източен плодов червей КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Петнистокрила дрозофила КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Прасковен клонков молец КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Пъпеш Гамозначна нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Царевичен стъблопробивач АЛТАКОР 35 ВГ
Репичка Гамозначна нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Морковена муха АЛТАКОР 35 ВГ
Памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Савойско зеле Рапична пеперуда АЛТАКОР 35 ВГ
Бяла зелева пеперуда АЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Зелев молец АЛТАКОР 35 ВГ
Зелева нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Слива Малка зимна педомерка КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Петнистокрила дрозофила КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Сливов плодов червей КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Спанак Гамозначна нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Тиква Гамозначна нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Египетска памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Малка полска нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Памукова нощенка АЛТАКОР 35 ВГ
Царевичен стъблопробивач АЛТАКОР 35 ВГ
Царевица Нощенки КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Царевичен стъблопробивач КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Ябълка Източен плодов червей КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Листозавивачки КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Листоминиращи молци КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Петнистокрила дрозофила КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ
Ябълков плодов червей КОРАГЕН 20 СК ВОЛИАМ