МОНКЪТ СК

Търговско наименование МОНКЪТ СК
Тип фунгицид
Активни вещества Флутоланил 460 г/л
Производител Ничино
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на МОНКЪТ СК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Ризоктония 0.125 %

Карамфил

Внася се във фаза ВВСН 00-13.Сухо семе – три същински листа са разтворени.Ръчно пръскане на резниците, насочено към шийката на растенията

Доза - 1,25 мл/продукт/х л вода

Картофи Ризоктония 200 мл/сеитбена единица

Картофи (третиране на семена)

Внася се във фаза ВВСН 00-01. Период на покой, клубените не покълват –начало на покълване. Третиране на клубените преди засаждане

Доза - 0,2 л /т, при сеитбена норма 400 кг/клубени/дка

Зелен фасул Ризоктония 75 - 150 мл/дка

Внася се във фаза ВВСН 13-15Трети същински лист разтворен – растежа продължава до трети трилистник. Чрез капково напояване 

3 дни
Артишок Ризоктония 0.125 - 0.15 %

Внася се във фаза ВВСН 00-05 Сухо семе – коренът се появява 

Доза - 125–150 мл продукт/хл вода

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.