Флутоланил

Препарати съдържащи само Флутоланил

Препарати съдържащи Флутоланил и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Флутоланил и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Артишок Ризоктония МОНКЪТ СК
Зелен фасул Ризоктония МОНКЪТ СК
Картофи Ризоктония МОНКЪТ СК