ПРОМАН

Търговско наименование ПРОМАН
Тип хербицид
Активни вещества Метобромурон 500 г/л
Производител Сертис Белхим БВ
Категория на употреба втора професионална

със системно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ПРОМАН за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Картофи Широколистни плевели 400 мл/дка

Контролира и някои едногодишни житни плевели.

Внася се във фаза BBCH 00-09 Периода на покой, клубените не покълнватпоникване: стъблата излизат над почвената повърхност.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.