ДЕССИКАШ 200 СЛ

Търговско наименование ДЕССИКАШ 200 СЛ
Тип хербицид
Активни вещества Дикват 200 г/кг
Производител Шарда
Категория на употреба първа професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ДЕССИКАШ 200 СЛ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Картофи Житни и широколистни плевели 250 мл/дка

Не по-рано от ВВСН 47-49 (клубените достигат до 70% от крайното си тегло до кожицата се е оформила напълно)

7 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.