САНТАНА 0,7 Г

Търговско наименование САНТАНА 0,7 Г
Тип инсектицид
Активни вещества Клотианидин 7 г/кг
Производител Сумитомо кемикъл
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на САНТАНА 0,7 Г за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Картофи Телени червеи 1 г/дка

Забранена е употребата при царевица ( чл. 1 на Регламент (ЕС) № 485/2013 от 24 май 2013 г.)

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.