Клотианидин

Препарати съдържащи само Клотианидин

Препарати съдържащи Клотианидин и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Клотианидин и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Броколи Зелева белокрилка ДАНТОП 50 ВГ
Зелева листна въшка ДАНТОП 50 ВГ
Зелева муха ДАНТОП 50 ВГ
Брюкселско зеле Зелева белокрилка ДАНТОП 50 ВГ
Зелева листна въшка ДАНТОП 50 ВГ
Зелева муха ДАНТОП 50 ВГ
Зеле Зелева белокрилка ДАНТОП 50 ВГ
Зелева листна въшка ДАНТОП 50 ВГ
Зелева муха ДАНТОП 50 ВГ
Картофи Колорадски бръмбар ДАНТОП 50 ВГ
Телени червеи САНТАНА 0,7 Г
Карфиол Зелева белокрилка ДАНТОП 50 ВГ
Зелева листна въшка ДАНТОП 50 ВГ
Зелева муха ДАНТОП 50 ВГ
Круша Зелена ябълкова листна въшка ДАНТОП 50 ВГ
Ябълково-живовлекова листна въшка ДАНТОП 50 ВГ
Праскова Памукова листна въшка ДАНТОП 50 ВГ
Прасковена листна въшка ДАНТОП 50 ВГ
Ябълка Зелена ябълкова листна въшка ДАНТОП 50 ВГ
Ябълково-живовлекова листна въшка ДАНТОП 50 ВГ