ГРАНПРОТЕК

Търговско наименование ГРАНПРОТЕК
Тип инсектицид
Активни вещества Делтаметрин 25 г/л
Производител Шарда
Категория на употреба първа професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ГРАНПРОТЕК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Житна гъгрица 10 - 20 мл/тон

Складирани зърнено-житни култури (с изключение на пшеница) 

 • Доза 1-2 л /100 т зърно
 • Внася се във фаза BBCH 99 (след прибиране на реколтата)
 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 98-99 л/ 100 т зърно
Зърнов бръмбар 10 - 20 мл/тон

Складирани зърнено-житни култури (с изключение на пшеница) 

 • Доза 1-2 л /100 т зърно
 • Внася се във фаза BBCH 99 (след прибиране на реколтата)
 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 98-99 л/ 100 т зърно
Ръждивочервен брашнен бръмбар 10 - 20 мл/тон

Складирани зърнено-житни култури (с изключение на пшеница) 

 • Доза 1-2 л /100 т зърно
 • Внася се във фаза BBCH 99 (след прибиране на реколтата)
 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 98-99 л/ 100 т зърно
Сив брашнен молец 10 - 20 мл/тон

Складирани зърнено-житни култури (с изключение на пшеница) 

 • Доза 1-2 л /100 т зърно
 • Внася се във фаза BBCH 99 (след прибиране на реколтата)
 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 98-99 л/ 100 т зърно
Суринамски брашнояд 10 - 20 мл/тон

Складирани зърнено-житни култури (с изключение на пшеница) 

 • Доза 1-2 л /100 т зърно
 • Внася се във фаза BBCH 99 (след прибиране на реколтата)
 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 98-99 л/ 100 т зърно
Пшеница Зърнов молец 20 мл/тон

Внася се във фаза BBCH 99 (след прибиране на реколтата)

 • Доза 1-2 л /100 т зърно
 • Брой мин/макс приложения – 1
 • Вода л/дка мин/макс - 98л/ 100 т зърно
 • Вода - 98 л за разтваряне на 2 л форму-лиран продукт
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.