флуазифоп - П-бутил

препарати съдържащи само флуазифоп - П-бутил

препарати съдържащи флуазифоп - П-бутил и други активни вещества

    няма регистрирани такива