Мента (Mentha)

регистрирани препарати за растителна защита при Мента

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиСТОМП НОВ 330 ЕК

регистрации срещу неприятели

регистрации срещу болести