металдехид

препарати съдържащи само металдехид

препарати съдържащи металдехид и други активни вещества

    няма регистрирани такива