Клетодим

Препарати съдържащи само Клетодим

Препарати съдържащи Клетодим и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Клетодим и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Бакла Едногодишни житни плевели СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК ЦЕНТУРИОН СУПЕР ШАДОУ
Многогодишни житни плевели СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК ЦЕНТУРИОН СУПЕР ШАДОУ
Грах Едногодишни житни плевели СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК ЦЕНТУРИОН СУПЕР ШАДОУ
Многогодишни житни плевели СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК ЦЕНТУРИОН СУПЕР ШАДОУ
Домати Едногодишни житни плевели СЕЛЕКТ 240 ЕК
Многогодишни житни плевели СЕЛЕКТ 240 ЕК
Захарно цвекло Едногодишни житни плевели СЕЛЕКТ 240 ЕК СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК ЦЕНТУРИОН СУПЕР ШАДОУ
Многогодишни житни плевели СЕЛЕКТ 240 ЕК СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК ЦЕНТУРИОН СУПЕР ШАДОУ
Картофи Едногодишни житни плевели СЕЛЕКТ 240 ЕК СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК ЦЕНТУРИОН СУПЕР ШАДОУ
Многогодишни житни плевели СЕЛЕКТ 240 ЕК СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК ЦЕНТУРИОН СУПЕР ШАДОУ
Морков Едногодишни житни плевели СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК ЦЕНТУРИОН СУПЕР ШАДОУ
Многогодишни житни плевели СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК ЦЕНТУРИОН СУПЕР ШАДОУ
Рапица Едногодишни житни плевели СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК ЦЕНТУРИОН СУПЕР ШАДОУ
Многогодишни житни плевели СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК ЦЕНТУРИОН СУПЕР ШАДОУ
Слънчоглед Едногодишни житни плевели СЕЛЕКТ 240 ЕК СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК ЦЕНТУРИОН СУПЕР ШАДОУ
Многогодишни житни плевели СЕЛЕКТ 240 ЕК СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК ЦЕНТУРИОН СУПЕР ШАДОУ
Соя Едногодишни житни плевели СЕЛЕКТ 240 ЕК
Многогодишни житни плевели СЕЛЕКТ 240 ЕК
Фасул Едногодишни житни плевели СЕЛЕКТ 240 ЕК СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК ЦЕНТУРИОН СУПЕР ШАДОУ
Многогодишни житни плевели СЕЛЕКТ 240 ЕК СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК ЦЕНТУРИОН СУПЕР ШАДОУ
Целина Едногодишни житни плевели СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК ЦЕНТУРИОН СУПЕР ШАДОУ
Многогодишни житни плевели СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК ЦЕНТУРИОН СУПЕР ШАДОУ