калиев хидроген карбонат

препарати съдържащи само калиев хидроген карбонат

препарати съдържащи калиев хидроген карбонат и други активни вещества

    няма регистрирани такива