Хмел (Humulus)

Регистрирани препарати за растителна защита при Хмел

Регистрации срещу плевели
Регистрации срещу неприятели
Голям люцернов хоботник
Листни въшки
Хмелова листна въшка