Хмел (Humulus)

регистрирани препарати за растителна защита при Хмел

регистрации срещу плевели
регистрации срещу неприятели
голям люцернов хоботник
Листни въшки
обикновен паяжинообразуващ акар
Паяжинообразуващи акари
хмелова листна въшка