пенконазол

препарати съдържащи само пенконазол

препарати съдържащи пенконазол и други активни вещества

    няма регистрирани такива