циантранилипрол

препарати съдържащи само циантранилипрол

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи циантранилипрол и други активни вещества