Циантранилипрол

Препарати съдържащи само Циантранилипрол

Препарати съдържащи Циантранилипрол и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Циантранилипрол и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Диня Египетска памукова нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Малка полска нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Миниращи мухи ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Оранжерийна белокрилка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Памукова листна въшка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Памукова нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Сребристо точкова нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Тютюнева белокрилка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Домати Доматен миниращ молец ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Египетска памукова нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Малка полска нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Минираща муха ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Оранжерийна белокрилка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Памукова листна въшка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Памукова нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Сребристо точкова нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Тютюнева белокрилка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Зелен фасул Миниращи мухи ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Оранжерийна белокрилка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Памукова листна въшка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Памукова нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Тютюнева белокрилка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Краставици Египетска памукова нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Малка полска нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Миниращи мухи ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Оранжерийна белокрилка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Памукова листна въшка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Памукова нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Сребристо точкова нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Тютюнева белокрилка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Маруля Египетска памукова нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Памукова нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Патладжан Доматен миниращ молец ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Египетска памукова нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Малка полска нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Минираща муха ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Оранжерийна белокрилка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Памукова листна въшка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Памукова нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Сребристо точкова нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Тютюнева белокрилка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Пипер Доматен миниращ молец ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Египетска памукова нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Малка полска нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Минираща муха ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Оранжерийна белокрилка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Памукова листна въшка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Памукова нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Сребристо точкова нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Тютюнева белокрилка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Пъпеш Египетска памукова нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Малка полска нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Миниращи мухи ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Оранжерийна белокрилка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Памукова листна въшка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Памукова нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Сребристо точкова нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Тютюнева белокрилка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Тиква Египетска памукова нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Малка полска нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Миниращи мухи ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Оранжерийна белокрилка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Памукова листна въшка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Памукова нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Сребристо точкова нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Тютюнева белокрилка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Тиквичка Египетска памукова нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Малка полска нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Миниращи мухи ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Оранжерийна белокрилка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Памукова листна въшка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Памукова нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Сребристо точкова нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Тютюнева белокрилка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Царевица Телени червеи ФОРТЕНЦА 600 ФС
Ягода Египетска памукова нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Зелена прасковена листна въшка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Малка полска нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Памукова нощенка ВЕРИМАРКТМ 200 СК
Ягодово хоботниче ВЕРИМАРКТМ 200 СК