Циантранилипрол

Препарати съдържащи само Циантранилипрол

Препарати съдържащи Циантранилипрол и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Циантранилипрол и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Диня Египетска памукова нощенка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Калифорнийски трипс БЕНЕВИЯ
Малка полска нощенка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Миниращи мухи ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Оранжерийна белокрилка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Памукова листна въшка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Памукова нощенка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Сребристо точкова нощенка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Тютюнев трипс БЕНЕВИЯ
Тютюнева белокрилка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Домати Доматен миниращ молец ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Египетска памукова нощенка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Калифорнийски трипс БЕНЕВИЯ
Малка полска нощенка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Минираща муха ВЕРИМАРК 200 СК
Миниращи мухи БЕНЕВИЯ
Оранжерийна белокрилка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Памукова листна въшка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Памукова нощенка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Сребристо точкова нощенка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Тютюнев трипс БЕНЕВИЯ
Тютюнева белокрилка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Зелен фасул Миниращи мухи ВЕРИМАРК 200 СК
Оранжерийна белокрилка ВЕРИМАРК 200 СК
Памукова листна въшка ВЕРИМАРК 200 СК
Памукова нощенка ВЕРИМАРК 200 СК
Тютюнева белокрилка ВЕРИМАРК 200 СК
Краставици Египетска памукова нощенка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Калифорнийски трипс БЕНЕВИЯ
Малка полска нощенка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Миниращи мухи ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Оранжерийна белокрилка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Памукова листна въшка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Памукова нощенка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Сребристо точкова нощенка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Тютюнев трипс БЕНЕВИЯ
Тютюнева белокрилка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Маруля Египетска памукова нощенка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Малка полска нощенка БЕНЕВИЯ
Памукова нощенка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Сребристо точкова нощенка БЕНЕВИЯ
Патладжан Доматен миниращ молец ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Египетска памукова нощенка ВЕРИМАРК 200 СК
Калифорнийски трипс БЕНЕВИЯ
Малка полска нощенка ВЕРИМАРК 200 СК
Минираща муха ВЕРИМАРК 200 СК
Миниращи мухи БЕНЕВИЯ
Оранжерийна белокрилка ВЕРИМАРК 200 СК
Памукова листна въшка ВЕРИМАРК 200 СК
Памукова нощенка ВЕРИМАРК 200 СК
Сребристо точкова нощенка ВЕРИМАРК 200 СК
Тютюнев трипс БЕНЕВИЯ
Тютюнева белокрилка ВЕРИМАРК 200 СК
Пипер Доматен миниращ молец ВЕРИМАРК 200 СК
Египетска памукова нощенка ВЕРИМАРК 200 СК
Малка полска нощенка ВЕРИМАРК 200 СК
Минираща муха ВЕРИМАРК 200 СК
Оранжерийна белокрилка ВЕРИМАРК 200 СК
Памукова листна въшка ВЕРИМАРК 200 СК
Памукова нощенка ВЕРИМАРК 200 СК
Сребристо точкова нощенка ВЕРИМАРК 200 СК
Тютюнева белокрилка ВЕРИМАРК 200 СК
Пъпеш Египетска памукова нощенка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Калифорнийски трипс БЕНЕВИЯ
Малка полска нощенка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Миниращи мухи ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Оранжерийна белокрилка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Памукова листна въшка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Памукова нощенка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Сребристо точкова нощенка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Тютюнев трипс БЕНЕВИЯ
Тютюнева белокрилка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Тиква Египетска памукова нощенка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Калифорнийски трипс БЕНЕВИЯ
Малка полска нощенка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Миниращи мухи ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Оранжерийна белокрилка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Памукова листна въшка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Памукова нощенка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Сребристо точкова нощенка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Тютюнев трипс БЕНЕВИЯ
Тютюнева белокрилка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Тиквичка Египетска памукова нощенка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Калифорнийски трипс БЕНЕВИЯ
Малка полска нощенка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Миниращи мухи ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Оранжерийна белокрилка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Памукова листна въшка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Памукова нощенка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Сребристо точкова нощенка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Тютюнев трипс БЕНЕВИЯ
Тютюнева белокрилка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Царевица Телени червеи ФОРТЕНЦА 600 ФС
Ягода Египетска памукова нощенка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Зелена прасковена листна въшка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Калифорнийски трипс БЕНЕВИЯ
Малка полска нощенка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Памукова нощенка ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ
Тютюнев трипс БЕНЕВИЯ
Ягодово хоботниче ВЕРИМАРК 200 СК БЕНЕВИЯ