Тетраконазол

Препарати съдържащи само Тетраконазол

Препарати съдържащи Тетраконазол и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Тетраконазол и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Артишок Брашнеста мана ЕМИНЕНТ 125 МЕ
Диня Брашнеста мана ЕМИНЕНТ 125 МЕ
Домати Брашнеста мана ДОМАРК 10 ЕК
Захарно цвекло Церкоспороза ЕМИНЕНТ 125 МЕ
Краставици Брашнеста мана ДОМАРК 10 ЕК ЕМИНЕНТ 125 МЕ
Круша Струпясване ЕМИНЕНТ 125 МЕ
Лоза Брашнеста мана ЕМИНЕНТ 125 МЕ
Оидиум (брашнеста мана) ДОМАРК 10 ЕК
Праскова Брашнеста мана ЕМИНЕНТ 125 МЕ
Пшеница Жълта Ръжда ЕМИНЕНТ 125 МЕ
Кафява ръжда ЕМИНЕНТ 125 МЕ
Септориоза ЕМИНЕНТ 125 МЕ
Черна стъблена ръжда ЕМИНЕНТ 125 МЕ
Пъпеш Брашнеста мана ЕМИНЕНТ 125 МЕ
Роза Брашнеста мана ЕМИНЕНТ 125 МЕ
Тиквичка Брашнеста мана ЕМИНЕНТ 125 МЕ
Ябълка Брашнеста мана ЕМИНЕНТ 125 МЕ
Струпясване ЕМИНЕНТ 125 МЕ
Ягода Брашнеста мана ЕМИНЕНТ 125 МЕ