Тетраконазол

Препарати съдържащи само Тетраконазол

Препарати съдържащи Тетраконазол и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Тетраконазол и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Артишок Брашнеста мана ЕМИНЕНТ 125 МЕ РИВИОР
Диня Брашнеста мана ЕМИНЕНТ 125 МЕ РИВИОР
Домати Брашнеста мана ДОМАРК 10 ЕК
Захарно цвекло Церкоспороза ЕМИНЕНТ 125 МЕ РИВИОР
Краставици Брашнеста мана ДОМАРК 10 ЕК ЕМИНЕНТ 125 МЕ РИВИОР
Круша Струпясване ЕМИНЕНТ 125 МЕ РИВИОР
Лоза Брашнеста мана ЕМИНЕНТ 125 МЕ РИВИОР
Оидиум (брашнеста мана) ДОМАРК 10 ЕК
Праскова Брашнеста мана ЕМИНЕНТ 125 МЕ РИВИОР
Пшеница Жълта Ръжда ЕМИНЕНТ 125 МЕ РИВИОР
Кафява ръжда ЕМИНЕНТ 125 МЕ РИВИОР
Септориоза ЕМИНЕНТ 125 МЕ РИВИОР
Черна стъблена ръжда ЕМИНЕНТ 125 МЕ РИВИОР
Пъпеш Брашнеста мана ЕМИНЕНТ 125 МЕ РИВИОР
Роза Брашнеста мана ЕМИНЕНТ 125 МЕ РИВИОР
Тиквичка Брашнеста мана ЕМИНЕНТ 125 МЕ РИВИОР
Ябълка Брашнеста мана ЕМИНЕНТ 125 МЕ РИВИОР
Струпясване ЕМИНЕНТ 125 МЕ РИВИОР
Ягода Брашнеста мана ЕМИНЕНТ 125 МЕ РИВИОР