тетраконазол

препарати съдържащи само тетраконазол

препарати съдържащи тетраконазол и други активни вещества