бактерии Pseudomonas sp

препарати съдържащи само бактерии Pseudomonas sp

препарати съдържащи бактерии Pseudomonas sp и други активни вещества

    няма регистрирани такива