Бактерии Pseudomonas sp

Препарати съдържащи само Бактерии Pseudomonas sp

Препарати съдържащи Бактерии Pseudomonas sp и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Бактерии Pseudomonas sp и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Картофи Почвени патогени ПРОРАДИКС