S-метолахлор

S-метакхлор е селективно, хербицидно активно вещество ползвано за контрол върху житни  и някои широколистни плевели в царевица, картофи, соя, бобови и други. Абсорбира се от корените и пониците на плевелите, след което инхибира (спира) деленето на клетките в растението.
Химична формула: C15H22ClNO2

препарати съдържащи само S-метолахлор

препарати съдържащи S-метолахлор и други активни вещества