Металаксил-М

Препарати съдържащи само Металаксил-М

Актуални и стари регистрации на активно вещество Металаксил-М и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Памук Почвени патогени АПРОН XL 350 ЕС
Слънчоглед Мана АПРОН XL 350 ЕС