Bacillus thuringensis, subsp. кurstaki щам ЕG 2348

препарати съдържащи само Bacillus thuringensis, subsp. кurstaki щам ЕG 2348

препарати съдържащи Bacillus thuringensis, subsp. кurstaki щам ЕG 2348 и други активни вещества

    няма регистрирани такива