Тиаметоксам

Препарати съдържащи само Тиаметоксам

Препарати съдържащи Тиаметоксам и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Тиаметоксам и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Домати Листни въшки АКТАРА 25 ВГ
Оранжерийна белокрилка АКТАРА 25 ВГ
Ечемик Обикновен житен бегач КРАЙЦЕР 350 ФС
Захарно цвекло Цвеклов хоботник КРАЙЦЕР 350 ФС
Картофи Колорадски бръмбар АКТАРА 25 ВГ
Листни въшки АКТАРА 25 ВГ
Краставици Листни въшки АКТАРА 25 ВГ
Оранжерийна белокрилка АКТАРА 25 ВГ
Памукова листна въшка АКТАРА 25 ВГ
Лоза Американска лозова цикада АКТАРА 25 ВГ
Лозова цикада АКТАРА 25 ВГ
Цикади АКТАРА 25 ВГ
Овес Обикновен житен бегач КРАЙЦЕР 350 ФС
Пипер Листни въшки АКТАРА 25 ВГ
Оранжерийна белокрилка АКТАРА 25 ВГ
Пшеница Обикновен житен бегач КРАЙЦЕР 350 ФС
Тютюн Тютюнева листна въшка АКТАРА 25 ВГ
Ябълка Зелена ябълкова листна въшка АКТАРА 25 ВГ