тиаметоксам

препарати съдържащи само тиаметоксам

препарати съдържащи тиаметоксам и други активни вещества