Спинозад

Препарати съдържащи само Спинозад

Препарати съдържащи Спинозад и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Спинозад и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Вишна Петнистокрила дрозофила СИНЕИС 480 СК
Домати Доматен миниращ молец СИНЕИС 480 СК
Калифорнийски трипс СИНЕИС 480 СК
Листоминиращи мухи СИНЕИС 480 СК
Нощенки СИНЕИС 480 СК
Кайсия Петнистокрила дрозофила СИНЕИС 480 СК
Прасковен клонков молец СИНЕИС 480 СК
Картофи Колорадски бръмбар СИНЕИС 480 СК
Краставици Калифорнийски трипс СИНЕИС 480 СК
Круша Крушова листна бълха СИНЕИС 480 СК
Ябълков плодов червей СИНЕИС 480 СК
Ябълков пъстър миниращ молец СИНЕИС 480 СК
Лоза Калифорнийски трипс СИНЕИС 480 СК
Петнистокрила дрозофила СИНЕИС 480 СК
Шарен гроздов молец СИНЕИС 480 СК
Малина Петнистокрила дрозофила СИНЕИС 480 СК
Патладжан Калифорнийски трипс СИНЕИС 480 СК
Пипер Калифорнийски трипс СИНЕИС 480 СК
Листоминиращи мухи СИНЕИС 480 СК
Праскова Петнистокрила дрозофила СИНЕИС 480 СК
Прасковен клонков молец СИНЕИС 480 СК
Череша Петнистокрила дрозофила СИНЕИС 480 СК
Ябълка Ябълков плодов червей СИНЕИС 480 СК
Ябълков пъстър миниращ молец СИНЕИС 480 СК
Ягода Калифорнийски трипс СИНЕИС 480 СК