оксифлуорфен

препарати съдържащи само оксифлуорфен

препарати съдържащи оксифлуорфен и други активни вещества

    няма регистрирани такива