спиротетрамат

препарати съдържащи само спиротетрамат

препарати съдържащи спиротетрамат и други активни вещества

    няма регистрирани такива