аметоктрадин (инитиум)

препарати съдържащи само аметоктрадин (инитиум)

препарати съдържащи аметоктрадин (инитиум) и други активни вещества