Тау - флувалинат

Препарати съдържащи само Тау - флувалинат

Препарати съдържащи Тау - флувалинат и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Тау - флувалинат и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Домати Доматена листна въшка МАВРИК 2 Ф ЕВУР 2 Ф
Ечемик Вредна житна дървеница МАВРИК 2 Ф ЕВУР 2 Ф
Обикновена житна пиявица МАВРИК 2 Ф ЕВУР 2 Ф
Захарно цвекло Листни въшки МАВРИК 2 Ф ЕВУР 2 Ф
Краставици Памукова листна въшка МАВРИК 2 Ф ЕВУР 2 Ф
Овес Вредна житна дървеница МАВРИК 2 Ф ЕВУР 2 Ф
Обикновена житна пиявица МАВРИК 2 Ф ЕВУР 2 Ф
Пипер Зелена прасковена листна въшка МАВРИК 2 Ф ЕВУР 2 Ф
Пшеница Вредна житна дървеница МАВРИК 2 Ф ЕВУР 2 Ф
Обикновена житна пиявица МАВРИК 2 Ф ЕВУР 2 Ф
Рапица Рапичен стъблен скритохоботник МАВРИК 2 Ф ЕВУР 2 Ф
Рапична стъблена бълха МАВРИК 2 Ф ЕВУР 2 Ф
Ръж Вредна житна дървеница МАВРИК 2 Ф ЕВУР 2 Ф
Обикновена житна пиявица МАВРИК 2 Ф ЕВУР 2 Ф
Тритикале Вредна житна дървеница МАВРИК 2 Ф ЕВУР 2 Ф
Обикновена житна пиявица МАВРИК 2 Ф ЕВУР 2 Ф