тау - флувалинат

препарати съдържащи само тау - флувалинат

препарати съдържащи тау - флувалинат и други активни вещества

    няма регистрирани такива