Кломазон

Препарати съдържащи само Кломазон

Актуални и стари регистрации на активно вещество Кломазон и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Бакла Едногодишни житни плевели РЕАКТОР 36 КС
Едногодишни широколистни плевели РЕАКТОР 36 КС
Грах Едногодишни житни плевели РЕАКТОР 36 КС
Едногодишни широколистни плевели РЕАКТОР 36 КС
Картофи Едногодишни житни плевели СИРТАКИ КАЛИФ 360 КС РЕАКТОР 36 КС
Едногодишни широколистни плевели СИРТАКИ КАЛИФ 360 КС РЕАКТОР 36 КС
Кокошо просо КЛОМАТ
Ориз Едногодишни житни плевели СИРТАКИ
Едногодишни широколистни плевели СИРТАКИ
Рапица Едногодишни житни плевели КАЛИФ 360 КС РЕАКТОР 36 КС
Едногодишни широколистни плевели КАЛИФ 480 ЕК КАЛИФ 360 КС РЕАКТОР 36 КС КЛОМАТ
Соя Едногодишни житни плевели СИРТАКИ РЕАКТОР 36 КС
Едногодишни широколистни плевели СИРТАКИ РЕАКТОР 36 КС КЛОМАТ
Тютюн Едногодишни житни плевели СИРТАКИ КЛОМАТ
Едногодишни широколистни плевели СИРТАКИ КЛОМАТ