ФОРНЕТ 4 ОД

търговско наименование ФОРНЕТ 4 ОД
тип хербицид
Активни вещества никосулфурон 40 г/л
производител ИСК
Категория на употреба втора професионална

Регистрации на препарата ФОРНЕТ 4 ОД за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Царевицажитни и широколистни плевели100 - 150 мл/дка

Във фаза разтваряне на втори лист - разтваряне на осми лист (BBCH 12-18).

Двукратно прилагане срещу балур:

  1. Прърво третиране  в доза 100 мл/дка
  2. Второ третиране 7-10 дни по-късно в доза 50 мл/дка.