ПАМПА ПРЕМИУМ 6 ОД

Търговско наименование ПАМПА ПРЕМИУМ 6 ОД
Тип хербицид
Активни вещества Никосулфурон 60 г/л
Производител ИСК
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ПАМПА ПРЕМИУМ 6 ОД за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Царевица Житни и широколистни плевели 50 - 75 мл/дка

Царевица (за фураж и зърно) 

   Внася се във фаза BBCH 12-18 (разтваряне на втори лист- разтваряне на осми лист) на културата.

  • Максимален брой приложения: 1.
  • Работен разтвор 20-40 л/дка.
  • При балур - двукратно, като първото третиране с доза 50 мл/дка, а второто (7-10 дни по-късно) с доза 25 мл/дка.
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.