Никосулфурон

Актуални и стари регистрации на активно вещество Никосулфурон и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Царевица Едногодишни житни плевели СИРИО 4 СК КРЮ 4 СК АСТРАЛ 4 СК ЛОГОС 4 СК ШАРНИК НИРЛОН ОД НИФУР ОД ТЕРМИНАТОР ОД
Едногодишни широколистни плевели КЕЛВИН ОД ХЕМНИКО 24 СК МИСТРАЛ ОПТИ 240 СК ВИКТУС ОД
Житни и широколистни плевели МИСТРАЛ ЕКСТРА 6 ОД САМСОН ЕКСТРА 6 ОД ФОРНЕТ ЕКСТРА 6 ОД НИШИН ЕКСТРА 6 ОД ПАМПА ПРЕМИУМ 6 ОД ДАИЧИ ЕКСТРА 6 ОД САМСОН 4 ОД ФОРНЕТ 4 ОД НИШИН 4 ОД КЕЛВИН УЛТРА КИВИ ЕКСТРА 6 ОД ТАЛИСМАН ДАИЧИ 4 ОД ИКАНОС 4 ОД МИСТРАЛ 4 ОД ДУРБИН
Житни плевели АКЦЕНТ 75 РХ ВИКТУС 4 СК КЕЛВИН ТОП КЕЛВИН ОД ХЕМНИКО 24 СК МИСТРАЛ ОПТИ 240 СК НИКОГАН 4 ОД НИКОЗЕА ОД ТЕРМИНАТОР 4 СК ВИКТУС ОД НИКО СТРЕЧ ДИНО ЛОГОС НЕМО 4 ОД
Широколистни плевели СТРЕЧ ДИНО ЛОГОС