Циклоксидим

Препарати съдържащи само Циклоксидим

Препарати съдържащи Циклоксидим и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Циклоксидим и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Грах Едногодишни житни плевели ФОКУС УЛТРА СТРАТОС УЛТРА
Многогодишни житни плевели ФОКУС УЛТРА СТРАТОС УЛТРА
Захарно цвекло Едногодишни житни плевели ФОКУС УЛТРА СТРАТОС УЛТРА
Многогодишни житни плевели ФОКУС УЛТРА СТРАТОС УЛТРА
Люцерна Едногодишни житни плевели ФОКУС УЛТРА СТРАТОС УЛТРА
Многогодишни житни плевели ФОКУС УЛТРА СТРАТОС УЛТРА
Ориз Житни плевели ВЕРЕСТА
Рапица Едногодишни житни плевели ФОКУС УЛТРА СТРАТОС УЛТРА
Слънчоглед Многогодишни житни плевели ФОКУС УЛТРА СТРАТОС УЛТРА
Соя Едногодишни житни плевели ФОКУС УЛТРА СТРАТОС УЛТРА
Многогодишни житни плевели ФОКУС УЛТРА СТРАТОС УЛТРА
Фасул Едногодишни житни плевели ФОКУС УЛТРА СТРАТОС УЛТРА
Многогодишни житни плевели ФОКУС УЛТРА СТРАТОС УЛТРА
Царевица Житни плевели ФОКУС УЛТРА СТРАТОС УЛТРА