пропиконазол

препарати съдържащи само пропиконазол

препарати съдържащи пропиконазол и други активни вещества