Пропиконазол

Препарати съдържащи само Пропиконазол

Препарати съдържащи Пропиконазол и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Пропиконазол и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Ечемик Брашнеста мана БАМПЕР 25 ЕК ТИЛТ 25 ЕК
Листен пригор БОЛТ ХL
Мрежести петна БОЛТ ХL
Лоза Оидиум (брашнеста мана) БАМПЕР 25 ЕК
Овес Коронеста ръжда БОЛТ ХL
Пшеница Брашнеста мана БАМПЕР 25 ЕК ТИЛТ 25 ЕК
Жълта Ръжда БОЛТ ХL
Кафява ръжда БАМПЕР 25 ЕК ТИЛТ 25 ЕК БОЛТ ХL
Листни петна БОЛТ ХL
Петносване по плевите ТИЛТ 25 ЕК
Ранен листен пригор ТИЛТ 25 ЕК
Черна стъблена ръжда БАМПЕР 25 ЕК
Ръж Кафява ръжда ТИЛТ 25 ЕК БОЛТ ХL
Листен пригор БОЛТ ХL
Тритикале Листни петна БОЛТ ХL