Имидаклоприд

Препарати съдържащи Имидаклоприд и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Имидаклоприд и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Домати Доматен миниращ молец УОРАНТ 20 СЛ
Миниращ молец ПИКАДОР 20 СЛ
Миниращи мухи ПИКАДОР 20 СЛ
Краставици Миниращи мухи ПИКАДОР 20 СЛ
Памукова листна въшка КОХИНОР 200 СЛ МАЛЕТ 20 СЛ НУПРИД 200 СЛ
Пипер Зелена прасковена листна въшка КОХИНОР 200 СЛ ПИКАДОР 20 СЛ
Смърч Майски бръмбар ПИКАДОР 35 СТ
Тютюн Тютюнев трипс УОРАНТ 70 ВГ