УОРАНТ 70 ВГ

търговско наименование УОРАНТ 70 ВГ
тип инсектицид
Активни вещества имидаклоприд 700 г/кг
производител Хеминова
Категория на употреба втора професионална

Регистрации на препарата УОРАНТ 70 ВГ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Тютюнтютюнев трипс15 г/дка15 дни