ПИКАДОР 35 СТ

търговско наименование ПИКАДОР 35 СТ
тип инсектицид
Активни вещества имидаклоприд 350 г/л
производител Зенит Кроп Сайънсис
Категория на употреба втора професионална
Този препарат е вече в списъка със забранени за употреба в България препарати за растителна защита на агенция по безопасност на храните.

Стари регистрации на препарата ПИКАДОР 35 СТ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Смърчмайски бръмбар1200 мл/100 кг семена

Третиране на семена

Забранена е употребата на третирани с продукта семена на царевица ( чл. 2 на Регламент (ЕС) № 485/2013 от 24 май 2013 г.)