форметанат

препарати съдържащи само форметанат

препарати съдържащи форметанат и други активни вещества

    няма регистрирани такива