емамектин бензоат

препарати съдържащи само емамектин бензоат

препарати съдържащи емамектин бензоат и други активни вещества

    няма регистрирани такива