Емамектин бензоат

Препарати съдържащи само Емамектин бензоат

Препарати съдържащи Емамектин бензоат и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Емамектин бензоат и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Домати Миниращ молец АФЪРМ 095 СГ
Памукова нощенка АФЪРМ 095 СГ
Дюля Източен плодов червей АФЪРМ ОПТИ
Кръгломиниращ молец АФЪРМ ОПТИ
Листозавивачки АФЪРМ ОПТИ
Ябълков плодов червей АФЪРМ ОПТИ
Ябълков пъстър миниращ молец АФЪРМ ОПТИ
Кестен Кестенов листоминиращ молец РИВАЙВ
Круша Източен плодов червей АФЪРМ ОПТИ
Кръгломиниращ молец АФЪРМ ОПТИ
Листозавивачки АФЪРМ ОПТИ
Ябълков плодов червей АФЪРМ ОПТИ
Ябълков пъстър миниращ молец АФЪРМ ОПТИ
Мушмула Източен плодов червей АФЪРМ ОПТИ
Кръгломиниращ молец АФЪРМ ОПТИ
Листозавивачки АФЪРМ ОПТИ
Ябълков плодов червей АФЪРМ ОПТИ
Ябълков пъстър миниращ молец АФЪРМ ОПТИ
Праскова Източен плодов червей АФЪРМ ОПТИ
Прасковен клонков молец АФЪРМ ОПТИ
Слива Сливов плодов червей АФЪРМ ОПТИ
Ябълка Източен плодов червей АФЪРМ ОПТИ
Кръгломиниращ молец АФЪРМ ОПТИ
Листозавивачки АФЪРМ ОПТИ
Ябълков плодов червей АФЪРМ 095 СГ АФЪРМ ОПТИ
Ябълков пъстър миниращ молец АФЪРМ ОПТИ