8-хидроксихинолин

препарати съдържащи само 8-хидроксихинолин

препарати съдържащи 8-хидроксихинолин и други активни вещества

    няма регистрирани такива