Алуминиев фосфид

Актуални и стари регистрации на активно вещество Алуминиев фосфид и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Тютюн Тютюнев бръмбар ТЕКФОС - ТАБЛЕТКИ ТЕКФОС - ПЕЛЕТИ ФОСТОКСИН - ПЕЛЕТИ
Тютюнев молец ТЕКФОС - ТАБЛЕТКИ ТЕКФОС - ПЕЛЕТИ ФОСТОКСИН - ПЕЛЕТИ