КУИКФОС ОВАЛНИ ТАБЛЕТКИ

Търговско наименование КУИКФОС ОВАЛНИ ТАБЛЕТКИ
Тип инсектицид
Активни вещества Алуминиев фосфид 57 %
Производител Юнайтед Фосфоръс
Категория на употреба първа професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на КУИКФОС ОВАЛНИ ТАБЛЕТКИ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
10 таблетки/тон зърно

За обеззаразяване на зърно в насипно състояние срещу: оризова и житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждиво-червен зърнов бръмбар; Palorus spp.
Експозиция: 3 денонощия при t на зърното над 20 °С; 5 денонощия при t 15-20°С; 7 денонощия при t 10-15°С
Третирането да се извършва чрез пригодени сонди за дозиране в купа, автоматичен дозатор над лентата или ръчно пускане. Купът след третирането да се покрие с полиетилен или гумиран брезент.

45 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.