ФОСТОКСИН - ПЕЛЕТИ

Търговско наименование ФОСТОКСИН - ПЕЛЕТИ
Тип инсектицид
Активни вещества Алуминиев фосфид 56 %
Производител Деция Дегеш
Категория на употреба първа професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ФОСТОКСИН - ПЕЛЕТИ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
4 - 12 пелети/тон зърно

срещу: житна гъгрица, оризова гъгрица, малък зърнов бръмбар, брашнен бръмбар, зърнов молец, малък брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, мавритански брашнояд, сив брашнен молец, ръждиво-червен зърнов бръмбар, трогодерма:
Експозиция: 2 денонощия при t над 20о С; 3 денон. при t 16-20оС; 4 денонощия при t под 12-15о С; 8 денонощия при t под 5-11о С; при t под 5о С не се фумигира.

За третиране на зърно в силозни клетки, внасяни с автоматичен дозатор в момента на насипване на зърното при ръчно залагане.

45 дни
5 - 10 пелети/м³

-За третиране на стифирано в чували зърно срещу: житна гъгрица, оризова гъгрица, малък зърнов бръмбар, брашнен бръмбар, зърнов молец, малък брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, мавритански брашнояд, сив брашнен молец, ръждиво-червен зърнов бръмбар, трогодерма, молец по сушените плодове, зърнов молец, тютюнев молец.
Експозиция: 2 денонощия при температура над 20о С; 3 денонощия при температура 16-20о С; 4 денонощия при температура под 12-15о С; 8 денонощия при t под 5-11о С; при температура под 5о С не се фумигира

45 дни
5 - 15 пелети/м³

За третиране на обработени, пакетирани хранителни продукти и фуражи.

Експозиция: 2 денонощия при t над 20о С;3 денонощия при t 16-20о С; 4 денонощия при t под 12-15о С; 8 денонощия при температура под 5-11о С; при t под 5о С не се фумигира.

60 дни
10 - 15 пелети/м³

За третиране на празни складове и мелници - обемна фумигация.

Експозиция: 2 денонощия при t над 20о С;3 денонощия при t 16-20о С; 4 денонощия при t под 12-15о С; 8 денонощия при температура под 5-11о С; при t под 5о С не се фумигира.

60 дни
Тютюн Тютюнев бръмбар 2.5 - 5 пелети/м³

За третиране на тютюн в бали, каси, бъчви

Експозиция: 2 денонощия при t над 20о С;3 денонощия при t 16-20о С; 4 денонощия при t под 12-15о С; 8 денонощия при температура под 5-11о С; при t под 5о С не се фумигира.

60 дни
Тютюн Тютюнев молец 2.5 - 5 пелети/м³

За третиране на тютюн в бали, каси, бъчви

Експозиция: 2 денонощия при t над 20о С;3 денонощия при t 16-20о С; 4 денонощия при t под 12-15о С; 8 денонощия при температура под 5-11о С; при t под 5о С не се фумигира.

60 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.