ТЕКФОС - ТАБЛЕТКИ

Търговско наименование ТЕКФОС - ТАБЛЕТКИ
Тип инсектицид
Активни вещества Алуминиев фосфид 570 г/кг
Производител Делиция Фрайберг
Категория на употреба първа професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ТЕКФОС - ТАБЛЕТКИ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
10 таблетки/тон зърно

Третиране на зърно в насипно състояние срещу: оризова и житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар
Експозиция: 3 денонощия при t над 20°С; 5 денонощия при t 15-20°С; 7 денонощия при t 10-15°С.
Забележка: Третирането да се извърши с тръбна сонда с капаче за сондиране на зърно с дължина 2,5-3 м. Купът със зърното да се покрие с полиетилен след зареждане с продукта.

45 дни
Тютюн Тютюнев бръмбар 1.5 броя/м²

за третиране на тютюн под полиетилен по 1,5 таблетки./м2

45 дни
Тютюн Тютюнев молец 1.5 броя/м²

за третиране на тютюн под полиетилен по 1,5 таблетки./м2

45 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.