ТЕКФОС - ПЕЛЕТИ

Търговско наименование ТЕКФОС - ПЕЛЕТИ
Тип инсектицид
Активни вещества Алуминиев фосфид 570 г/кг
Производител Делиция Фрайберг
Категория на употреба първа професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ТЕКФОС - ПЕЛЕТИ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
50 пелети/тон зърно

Срещу: оризова гъгрица, житна гъгрица, суринамски брашнояд, ръждивочервен брашнен бръмбар, ръждивочервен зърнов бръмбар, зърнов бръмбар
Експозиция: 3 денонощия при t на зърното над 20оС; 5 денонощия при t на зърното при 15- 20оС; 7 денонощия при t на зърното при 10- 15оС
Забележка: третирането се извършва с тръбна сонда с фуния с дължина до 2,5-3 м. Купът със зърното се покрива с полиетилен след зареждане с препарата.

45 дни
Тютюн Тютюнев бръмбар 7.5 пелети/м³

за третиране на тютюн Делиция Фрайберг под полиетилен

45 дни
Тютюн Тютюнев молец 7.5 пелети/м³

за третиране на тютюн Делиция Фрайберг под полиетилен

45 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.