ФОСТОКСИН ПЕЛЕТА

Търговско наименование ФОСТОКСИН ПЕЛЕТА
Тип инсектицид
Активни вещества Алуминиев фосфид 560 г/кг
Производител Делиция Фрайберг
Категория на употреба първа професионална

Преработени продукти от зърно14 дни; ядки-21 дни; шамфъстък-35 дни; всички останали* -7 дни

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ФОСТОКСИН ПЕЛЕТА за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
25 - 50 пелети/м³

При съхранение на - продукти от зърненожитни култури, сушени плодове, сушени зеленчуци, варива – фасул, леща, грах, лупина, складирани маслодайни семена, ядки, преработени ядливи продукти, сушени подправки, чай, кафе, какао, рожков и сушени билки Житна гъгрица (Sitophilus granarius), оризова гъгрица (Sitophilus oryzae), фасулев зърнояд (Acanthoscelides obtectus), грахов зърнояд (Bruchus pisorum) царевична гъгрица (Sitophilus zeamais), суринамски брашнояд (Oryzaephilus surinamensis), малък брашнен бръмбар (Tribolium confusum), зърнов бръмбар (ризоперта) (Rhyzopertha dominica), ръждивочервен зърнов бръмбар (Cryptolestes ferrugineus), трогодерма (Trogoderma granarium), зърнов молец (Sitotroga cerealella),молец по сушените плодове (Plodia interpunctella), сив брашнен молец (Ephestia kuehniella), тютюнев бръмбар (Lasioderma serricorne), тютюнев молец (Ephestia elutella),ръждивочервен брашнен бръмбар (Tribolium castaneum), трогодерма (Trogoderma glabrum), брашнени бръмбари (Tenebriosp.), брашнян акар (Acarus siro), хлебен бръмбар (Stegobium paniceum) и Tyroglyphus sp)

  • Брой мин/макс приложения - 1 
  • Между 5-14 дневна експозиция
25 - 50 пелети/м³

Тютюн при съхранение Житна гъгрица (Sitophilus granarius), оризова гъгрица (Sitophilus oryzae), фасулев зърнояд (Acanthoscelides obtectus), грахов зърнояд (Bruchus pisorum) царевична гъгрица (Sitophilus zeamais), суринамски брашнояд (Oryzaephilus surinamensis), малък брашнен бръмбар (Tribolium confusum), зърнов бръмбар (ризоперта) (Rhyzopertha dominica), ръждивочервен зърнов бръмбар (Cryptolestes ferrugineus), трогодерма (Trogoderma granarium), зърнов молец (Sitotroga cerealella),молец по сушените плодове (Plodia interpunctella), сив брашнен молец (Ephestia kuehniella), тютюнев бръмбар (Lasioderma serricorne), тютюнев молец (Ephestia elutella),ръждивочервен брашнен бръмбар (Tribolium castaneum), трогодерма (Trogoderma glabrum), брашнени бръмбари (Tenebriosp.), брашнян акар (Acarus siro), хлебен бръмбар (Stegobium paniceum) и Tyroglyphus sp) 

  • Брой мин/макс приложения - 1 
  • Между 5-14 дневна експозиция
25 - 50 пелети/м³

Празни помещения за преработка и съхранение на храни и фуражи Житна гъгрица (Sitophilus granarius), оризова гъгрица (Sitophilus oryzae), фасулев зърнояд (Acanthoscelides obtectus), грахов зърнояд (Bruchus pisorum) царевична гъгрица (Sitophilus zeamais), суринамски брашнояд (Oryzaephilus surinamensis), малък брашнен бръмбар (Tribolium confusum), зърнов бръмбар (ризоперта) (Rhyzopertha dominica), ръждивочервен зърнов бръмбар (Cryptolestes ferrugineus), трогодерма (Trogoderma granarium), зърнов молец (Sitotroga cerealella),молец по сушените плодове (Plodia interpunctella), сив брашнен молец (Ephestia kuehniella), тютюнев бръмбар (Lasioderma serricorne), тютюнев молец (Ephestia elutella),ръждивочервен брашнен бръмбар (Tribolium castaneum), трогодерма (Trogoderma glabrum), брашнени бръмбари (Tenebriosp.), брашнян акар (Acarus siro), хлебен бръмбар (Stegobium paniceum) и Tyroglyphus sp)

  • Брой мин/макс приложения - 1 
  • Между 5-14 дневна експозиция
15 - 25 пелети/м³

Зърно при транзитен корабен транспорт Житна гъгрица (Sitophilus granarius), оризова гъгрица (Sitophilus oryzae), фасулев зърнояд (Acanthoscelides obtectus), грахов зърнояд (Bruchus pisorum) царевична гъгрица (Sitophilus zeamais), суринамски брашнояд (Oryzaephilus surinamensis), малък брашнен бръмбар (Tribolium confusum), зърнов бръмбар (ризоперта) (Rhyzopertha dominica), ръждивочервен зърнов бръмбар (Cryptolestes ferrugineus), трогодерма (Trogoderma granarium), зърнов молец (Sitotroga cerealella),молец по сушените плодове (Plodia interpunctella), сив брашнен молец (Ephestia kuehniella), тютюнев бръмбар (Lasioderma serricorne), тютюнев молец (Ephestia elutella),ръждивочервен брашнен бръмбар (Tribolium castaneum), трогодерма (Trogoderma glabrum), брашнени бръмбари (Tenebriosp.), брашнян акар (Acarus siro), хлебен бръмбар (Stegobium paniceum) и Tyroglyphus sp)

  • Брой мин/макс приложения - 1 
  • 21 дневна експозиция
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.