ДЕЛИЦИЯ ГАЗТОКСИН - таблетки

търговско наименование ДЕЛИЦИЯ ГАЗТОКСИН - таблетки
тип инсектицид
Активни вещества алуминиев фосфид 56.8 %
производител Делиция Фрайберг
Категория на употреба първа професионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Регистрации на препарата ДЕЛИЦИЯ ГАЗТОКСИН - таблетки за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
8 таблетки/тон зърно

За обеззаразяване на зърно в силозни клетки срещу: оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар;
Експозиция: 3 денонощия при t на зърното над 20°С; 5 денонощия при t на зърното 15-20°С; 8 денонощия при t на зърното 10-15°С

45 дни
10 таблетки/тон зърно

За обеззаразяване на зърно в насипно  състояние в складове срещу: оризова гъгрица, житна гъгрица, ръждивочервен брашнен бръмбар, зърнов бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар

Експозиция: 3 денонощия при t на зърното над 20°С; 5 денонощия при t на зърното 15-20°С; 8 денонощия при t на зърното10-15°С.

45 дни
2 таблетки/м³

За обеззаразяване на празни складове и работни помещения срещу: оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръм-бар,ръждивочервен  брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар, молец по сушените плодове, сив брашнен молец, тютюнев молец

Експозиция: 3 денон. при t на въздуха над 20°С; 5 денон. при t на въздуха 15-20°С; 8 денон. при t на въздуха 10-15°С

45 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.